آموزش روش های نوین

در این بخش به معرفی و آموزش آخرین متد ها و روش های روز دنیا برای مصارفی مانند پژوهش و موارد بالینی و جراحی پرداخته می شود.| آینده پژوهی علوم پزشکی

[ورود برای اعضا]