برگه مخصوص “ثبت پروژه”

هویت شما است.

برگه مخصوص "ثبت پروژه/ایده"

  • نزدیکترین رشته به پروژه شما حتی میان رشته ای ها
  • -در صورت نیاز به انجام پروژه آماری در جامعه نمونه(بطور مجازی یا حضوری) در بخش توضیحات ذکر کنید. | درصورتی هم که نوع پروژه در گزینه ها اقتضا ندارد در بخش توضیحات ذکر شود.
  • اگر محل مهم نیست و یا موضوعیتی ندارد خالی بگذارید...
  • فایل ها را به اینجا بکشید

هویت شما است.

پشتیبانی:

در صورتی که سوالی برایتان پیش آمده یا نیاز به برقراری ارتباط با پشتیبانی دارید، از راه های زیر استفاده کنید:

sajjad_rht@

پشتیبانی: 09112442735

Master@medicalfuturology.ir

[ورود برای اعضا]