برگه مخصوص عضویت “پژوهشگر”

هویت شما است.

برگه مخصوص عضویت "پژوهشگر"

  • مثلا علی ثابت قدم
  • ورودی 95 یا 22 سال...
  • مثلا دانشکده پزشکی گیلان
  • مثلا شیراز
  • سوابق و توانایی ها

  • مقالات و طرح های انجام شده یا حتی مواردی که بطور ناکامل در دست اجرا بود بطور کلی هر سوابقی که بیشتر به شناخت شما کمک کند...
  • میتوانید بیشتر از یک مورد را انتخاب کنید.
  • موردی که در گزینه ها نیست یا ایده ها و علاقه مندی های بیشتر...

هویت شما است.

پشتیبانی:

در صورتی که سوالی برایتان پیش آمده یا نیاز به برقراری ارتباط با پشتیبانی دارید، از راه های زیر استفاده کنید:

sajjad_rht@

پشتیبانی: 09112442735

Master@medicalfuturology.ir

[ورود برای اعضا]