روز: بهمن 14, 1401

پزشکی هسته‌ای (بخش اول)

پزشکی هسته‌ای اکنون ارائه‌دهنده فعالیت‌های تشخیصی، پیش‌آگهی دهنده، پیش‌بینی‌کننده و تائید تشخیص بیومارکرها در اونکولوژی، قلب و عروق، نورولوژی و ...

[ورود برای اعضا]